Arautegi honen xedea da Bergarako udalerriko etxeko laguntza zerbitzua arautzea.

Arautegi honek arautzen duen zerbitzua Bergarako udalerrian emango da, udalak gizarte zerbitzuen esparruan dituen eskumenen baitan.