Formulario hau erabil dezakezu  zeure kexa edo iradokizuna egiteko, galderaren bat edo informazio premia ba duzu, eta nola ez udalari eskerrak eman nahi badizkiozu.

Hemendik jasotakoak udala hobetzeko irizpide bezala hartu ahal izango dira, baina ez dute administrazio espedienterik sortuko.

Udalak nola jokatuko du horien aurrean?

1.-  Esker onak edo zorionak eman nahi izanez gero jaso eta dagokion departamenduari edo zuk adierazitako departamendu edota pertsonari bidaliko zaio.

2.- Iradokizuna edo kontsulta balitz: udalean jaso eta beranduen ere hurrengo goizean lehen orduan dagokion departamenduko arduradunari bidaliko zaio eta erantzuna ahalik eta azkarren emango dizugu.

3.- Kexa denean: udalean jaso eta beranduen ere hurrengo goizean lehen orduan dagokion departamenduko arduradunari edo arduradunei bidali eta astebeteko epean erantzun bat bidaliko dizugu.