OBRA ETA ZERBITZUETAKO BRIGADARAKO 1. MAILAKO OFIZIAL IGELTSEROEN LAN-POLTSA OSATZEKO DEIALDIA

Eskaera orriarekin batera aurkeztutako dokumentazioarekin egiaztatu ez duten izangaiek, 2014ko urriaren 28an egindako euskarako egiaztatzeko frogan, lortutako behin behineko emaitzak eta egiaztatutako merituen atalean izandako balorazioak honako hauek dira: 

IZANGAIAK:NAN

EMAITZAK

15378985N          

GAI

15804144Q          

GAI

72484666M          

GAI

 

IZANGAIAK: NAN

Esp.1

Esp. 2

Form.

Guztira

15378985N          

0,60

-

-

0,60

15804144Q          

-

-

2

2

15947842X          

6

-

2

8

72484666M           

4,60

-

-

4,60

 

IZANGAIAK: NAN

Teorikoa

Praktikoa

Lehiaketa

Guztira

15378985N          

5

12,20

0,60

17,80

15804144Q          

5,25

15,70

2

22,95

15947842X          

6

17,20

8

31,20

72484666M          

8

13,20

4,60

25,80

Emaitzen aurka erreklamazioak aurkezteko epea azaroaren 3a arte izango da. Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka “Altzada errekurtsoa” jarri daiteke Alkate andrearen aurrean.

Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Bergaran, 2014ko urriaren 28an.

EPAIMAHAIAREN IDAZKARIAK