Espediente zenbakia: 
LAAU/IDA/2015/0003
Deialdiaren xedea: 

Kale-garbiketa zerbitzurako peoi espezialistaren lanpostua barne promozioan betetzea.

Lanpoltsa: 
ez
Deialdia eta oinarriak
Oinarriak
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Oinarrietan jasotakoak eta, besteak beste, ondorengoak:
•16 urte beteta izatea.
•Eskolaratze-ziurtagiria edo pareko titulazioa
•1 HE, ez derrigorrezkoa
•B gida baimena
•Bergarako udaleko E sailkapen-taldeko lanpostu batean langile finkoa izatea, gutxienez bi urteko antzinatasunarekin.

Eskaerak aurkezteko azken eguna: 
2015-02-19
Onartu eta baztertuak
Onartutako eta baztertutakoen BEHIN BEHINEKO zerrenda: 
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak
Kontratazio erabakia
Kontratazio-erabakia: 
Deialdiaren egoera: