Espediente zenbakia: 
LAAU / IDA / 2015 / 0002
Deialdiaren xedea: 

Zabalotegi aretoko kultur ekintzetarako eta udalak antolatutako beste kultur ekitaldi eta jaialdietarako laguntzailearen lanpostua barne promozioan betetzea.

Lanpoltsa: 
ez
Deialdia eta oinarriak
Oinarriak
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Oinarrietan jasotakoak eta, besteak beste, ondorengoak:
•16 urte beteta izatea
•Eskola graduatua edo pareko titulazioa
•2HE, derrigorrezkoa
•B gida baimena
•Bergarako udaleko E sailkapen-taldeko lanpostu batean langile finkoa izatea, gutxienez bi urteko antzinatasunarekin.

Eskaerak aurkezteko azken eguna: 
2015-02-19
Onartu eta baztertuak
Onartutako eta baztertutakoen BEHIN BEHINEKO zerrenda: 
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak
Epaimahaiaren kontratazio edo izendapen proposamena
Proposamena: 
Deialdiaren egoera: