Erregetxoko babes ofizialeko eta erregimen tasatuko etxebizitzen zozketarako onartuen eta ez onartuen behin-behineko zerrendak

Irailaren 26a arte jarri ahalko dira erreklamazioak.

Jarraian argitaratzen dira 2013ko ekainaren 13an emandako Dekretuaren bidez onartutako 24-B areako eta 24C.1 exekuzio unitateko B (2. atarian) eta C-1 partzeletan eraikiko diren babes publikoko erregimen tasatuko 13 etxebizitza eta dagokien garajeen zozketarako aurkeztu direnen zerrenda (onartuak eta ez onartuak bereiztuz).

1.- SARRERA

Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 62. artikuluan xedatzen du zer dokumentazio izan behar duen bere baitan Plan Orokor batek. Agiri horien artean, f) puntuan, Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioaren Azterketa dago.