Helburua: 

Lizentzia eskuratzea, bide publikoan edo horren gaineko hegalduran, obretako elementu lagungarriak jartzeko; hala nola, hesiak, aldamioak, edukiontziak, kargajasogailuak, plataforma jasotzaileak, garabiak, siloak edo beste batzuk.

Baimen hau lortu aurretik, dagokion udal obra-baimena lortu beharko da.

Norentzat: 

Interesduna den edozein pertsona fisiko edo juridikok, edota legezko ordezkariek.

Aurkezteko epea: 

Edozein momentuan.

Ordenantza honek arautzen du udalerrian obrak burutzean egiten den bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia (okupazioa), bertan jartzen direnean edukiontziak, hesi babestaileak, aldamioak, garabi-kamioia, masa-siloak edo gainontzeko elementuak; eta horretaz gain, okupatutako gune publikoa garbitzeko, babesteko eta konpontzeko neurriak ere arautzen ditu.

Helburua: 

Garraio publikoko zerbitzu erregularra erabiltzerik ez duten landa-auzoetako biztanleei herri barruan bidaiatzeko (beraien etxebizitzatik erdigunera -kaskora- eta alderantziz) taxia erabiltzeagatik diru-laguntzen emakida. Bergarako taxi-lizentzia eduki eta Bergarako Udalarekin programa honetarako hitzarmena sinatu duten taxilariekin egingo dira bidaiak.

Norentzat: 
Interesa duen edozein pertsona fisikoa, betiere ondorengo baldintzak betetzen baditu:
- Bergaran erroldatuta egotea
- Auto propiorik ez izatea
- 65 urtetik gorakoa edo 16-25 urte bitartekoa izatea; edo, 25 urtetik gorakoa izanda, autonomiarik ez izatea.
- Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorrak 13. artikuluan aurreikusten dituen debekuetako batean ere sartuta ez egotea.
- Udalarekiko betebehar fiskaletan egunean egotea.
Aurkezteko epea: 

Edozein momentutan, programak irauten dun bitartean.

Boluko pilotalekuaren inguruko eztabaida prozesua berretsi du Udal Gobernuak

Atzo, asteazkena, sareetan eta kalean Boluko pilotalekua estaltzeko proiektuari erreferentzia zuzena egiten zion testu erasokorra zabaldu zen ‘Manipulación’ izenburuarekin eta ‘Vecinos de Bolu Anti-cubierta’-k sinatuta. Udal Gobernuak erantzun irmoa eta argigarria eman nahi izan dio testuari, eta berretsi du Boluko pilotalekuari eta auzoari soluzio onena emateko abiarazitako prozesua. Hala, Irizar jauregian bertan Elena Lete alkateak, Maite Agirre eta Lander Arregik lagunduta, honako adierazpenak egin ditu:

Orriak