Helburua: 

Lizentzia eskuratzea, bide publikoan edo horren gaineko hegalduran, obretako elementu lagungarriak jartzeko; hala nola, hesiak, aldamioak, edukiontziak, kargajasogailuak, plataforma jasotzaileak, garabiak, siloak edo beste batzuk.

Baimen hau lortu aurretik, dagokion udal obra-baimena lortu beharko da.

Norentzat: 

Interesduna den edozein pertsona fisiko edo juridikok, edota legezko ordezkariek.

Aurkezteko epea: 

Edozein momentuan.

Ordenantza honek arautzen du udalerrian obrak burutzean egiten den bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia (okupazioa), bertan jartzen direnean edukiontziak, hesi babestaileak, aldamioak, garabi-kamioia, masa-siloak edo gainontzeko elementuak; eta horretaz gain, okupatutako gune publikoa garbitzeko, babesteko eta konpontzeko neurriak ere arautzen ditu.

Helburua: 

Garraio publikoko zerbitzu erregularra erabiltzerik ez duten landa-auzoetako biztanleei herri barruan bidaiatzeko (beraien etxebizitzatik erdigunera -kaskora- eta alderantziz) taxia erabiltzeagatik diru-laguntzen emakida. Bergarako taxi-lizentzia eduki eta Bergarako Udalarekin programa honetarako hitzarmena sinatu duten taxilariekin egingo dira bidaiak.

Norentzat: 
Interesa duen edozein pertsona fisikoa, betiere ondorengo baldintzak betetzen baditu:
- Bergaran erroldatuta egotea
- Auto propiorik ez izatea
- 65 urtetik gorakoa edo 16-25 urte bitartekoa izatea; edo, 25 urtetik gorakoa izanda, autonomiarik ez izatea.
- Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorrak 13. artikuluan aurreikusten dituen debekuetako batean ere sartuta ez egotea.
- Udalarekiko betebehar fiskaletan egunean egotea.
Aurkezteko epea: 

Edozein momentutan, programak irauten dun bitartean.

Orriak