Atal honetan, hasierako onarpena duten eta informazio publikoko tramitean dauden Araudien informazioa erakusten da, nahi dutenek aztertu eta erreklamazioak egiteko aukera izan dezaten. Erreklamazio hauek, udal erregistroan nahiz edozein administrazio publiko edo Correos-eko bulegoetan aurkez daitezke, espediente bakoitzaren onarpen iragarkian zehaztutako gehienezkoa epearen barruan.

Hona hemen Erakusketa Publikoan dauden eta egon diren Araudiak

Izenburua Noiz argitaratua Noiz arte erakusgai
Azokaren erregelamenduaren aldaketari hasierako onarpena 2024-06-11 2024-07-23
Izenburua Noiz argitaratua Noiz arte erakusgai
Bergarako Adineko Pertsonen Kontseiluaren erregelamenduaren hasierako onarpena. 2023-02-13 2023-03-27
Bergarako Udaleko langile publiko izateko hautapen prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko betebeharra arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena. 2023-02-03 2023-03-17
Hasierako onarpena. Bergarako Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra. 2022-10-05 2022-11-18
Hasierako onarpena. Ikasleei zuzendutako “Bergara Bizi” bonu-laguntza arautzen duen udal ordenantza 2022-07-27 2022-09-12
Hasierako onarpena. Lankidetza Gunea (cowork gunea) erabiltzeko ordenantza 2022-07-12 2022-08-25
Hasierako onarpena. Bergarako baratze ekologikoen esleipen eta kudeaketarako ordenantza. 2022-06-09 2022-07-21
Hasierako onarpena. Eguneko Arretarako Udal Zerbitzua arautzen duen udal araudia 2022-05-20 2022-07-05
Hasierako onarpena. Bide publikoan terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza 2021-03-02 2021-04-16
Hasierako onarpena. Aurre-komunikazio bidezko obretarako udal baimena lortzeko prozedura laburra eta azkarra arautzen duen ordenantza 2020-11-16 2020-12-30
Hasierako onarpena. Larrialdietarako Udal Laguntzen Ordenantzaren aldaketa 2020-03-09 2020-07-07
Hasierako onarpena. Udalerriko Hiri Trafikoko Ordenantzaren aldaketa 2020-02-07 2020-06-09
Hasierako onarpena. Etxeko laguntza zerbitzua arautzeko araudia 2018-11-08 2018-12-21
Hasierako onarpena. Bergarako Udaltzaingoaren erregelamendua 2018-07-23 2018-09-05
Hasierako onarpena. Obrak buru­tze­an edukion­tzi, hesi babestaile, aldamio eta gainon­tze­ko ekipamendu eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arau­tze­ko udal ordenan­tza 2018-07-10 2018-07-19
Hasierako onarpena. Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen ordenantza 2018-07-10 2018-07-19
Hasierako onarpena. Bergarako emakumeen eta gizonen berdintasunerako kontseiluaren erregelamendua 2018-05-23 2018-06-26