Adineko Pertsonen Kontseiluaren erregelamendua

Bergarako Adineko Pertsonen Kontseiluaren erregelamendua (PDF, 143.6 KB)

Adingabekoak ardurapean dituzten familiak, dirulaguntzak

Erregelamendua, adingabekoak beren ardurapean dituzten familientzako laguntza ekonomikoak arautzeko (PDF, 125.26 KB)

Administrazio elektronikoa

Bergarako Udalaren administrazio elektronikoaren zenbait alderdi arautzen dituen ordenantza (PDF, 153.75 KB)

Alokairu soziala

Bergaran hutsik dauden etxebizitzak alokatzeko laguntzen programa (Bergaran alokairu soziala bultzatzeko laguntzen programa) arautuko duen ordenantza (PDF, 151.56 KB)

Animaliak

Animaliak edukitzea eta babestea arautuko duen Udal Ordenantza (PDF, 167.18 KB)

Aparkaleku txartelak eta erreserbak

Udal Ordenantza, ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku-txartelak eta erreserba bereziak arautzen dituena (PDF, 167.24 KB)

Araututako aparkalekuak

Araututako aparkalekuen Udal zerbitzuaren ordenantza (PDF, 123.24 KB)

Autokarabanentzako zerbitzugunea

Ordenantza, autokarabanentzako zerbitzugunea arautzeko (PDF, 113.34 KB)

Azoka

Azokaren erregelamendua (PDF, 90.19 KB)

Babes etxea

Bergarako babes etxearen araudia (PDF, 145.01 KB)

Baratze ekologikoak

Bergarako baratze ekologikoen esleipen eta kudeaketarako ordenantza. (PDF, 225.64 KB)

Baserri bideak

Udalak asfaltoz edo hormigoiz zolatutako baserri bideen aprobetxamendu berezia arautzeko ordenantza (PDF, 124.03 KB)

Berdintasun kontseilua

Bergarako emakumeen eta gizonen berdintasunerako kontseiluaren erregelamendua (PDF, 178.55 KB)

Dirulaguntzen ordenantza orokorra

Bergarako Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra (PDF, 379.05 KB)

Drogamenpekotasunak, dirulaguntzak

Droga mendekotasunen eta beste mendekotasun psikologiko batzuen tratamendurako dirulaguntzen araudia (PDF, 146.71 KB)

Eguneko Arretarako Udal Zerbitzua

Eguneko Arretarako Udal Zerbitzua arautzen duen udal araudia. (PDF, 244.85 KB)

Ekonomi jardueren gaineko zerga

Udalerriko ekonomi jardueren gaineko zerga ordainarazteko zenbait ahalmen arautzen dituen ordenantza fiskala (PDF, 219.72 KB)

Erabilera anitzeko etxebizitza

Erabilera anitzeko etxebizitzarako funtzionamendu araudia (PDF, 187.9 KB)

Eraikuntza, obra eta instalazioen gaineko zerga

Eraikuntza, instalazio eta obrei buruzko zergaren ordenantza fiskal arautzailea (PDF, 247.91 KB)

Erregelamendu Organikoa

Bergarako Udal Erregelamendu Organikoa (PDF, 295.61 KB)

Errotuloak, toldoak, etab.

Errotuluak, iragarkiak, plakak, toldoak, markesinak eta metalezko itxiturak (hiri-lurretan eta lurzoru urbanizagarrian) jartzea arautzen duen Udal Ordenantza (PDF, 121.1 KB)

Etxebizitzetarako gas sarrerak

Etxebizitzetarako gas sarrerak bete behar dituzten baldintzen Ordenantza arautzailea (PDF, 112.21 KB)

Etxeko Laguntza Zerbitzua

Etxeko laguntza zerbitzua arautzeko araudia (PDF, 343.22 KB)

Euskara, dirulaguntzak

Bergarako Udaleko Euskara zerbitzuak kudeatutako programen konturako zenbait dirulaguntza arautzen dituen arautegia (PDF, 174.38 KB)

Euskara, dirulaguntzak

Bergarako Udaleko Euskara zerbitzuak kudeatutako programen konturako zenbait dirulaguntza arautzen dituen arautegia (PDF, 116.84 KB)

Euskara, dirulaguntzak

Bergarako Udaleko Euskara zerbitzuak kudeatutako programen konturako zenbait dirulaguntza arautzen dituen arautegia (PDF, 339.52 KB)

Fatxadak, dirulaguntzak

Fatxadak konpontzeko dirulaguntzak arautzen dituen ordenantza (PDF, 118.07 KB)

Gizarte larrialdietarako laguntzak

Larrialdietarako udal laguntzen ordenantza erregulatzailea (PDF, 246 KB)

Hautaketa prozesuetan baliabide elektronikoak

Bergarako Udaleko langile publiko izateko hautapen prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko betebeharra arautzen duen ordenantza (PDF, 148.34 KB)

Herritarrentzako Arreta Zerbitzua

Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen ordenantza (PDF, 226.55 KB)

Hezkuntza, dirulaguntzak

Hezkuntza zerbitzuak kudeatutako programen konturako zenbait dirulaguntza arautzen dituen araudia (PDF, 134.79 KB)

Hileta zibilak

Bergaran hileta edo omenaldi zibilak egiteko ordenantza (PDF, 117.79 KB)

Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga

Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantza fiskal arautzailea (PDF, 258.36 KB)

Hornidura enpresen okupazio tasa

Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen udal ordenantza fiskala (PDF, 96.42 KB)

Ibiak

Ibiak Arautzeko Udal Ordenantza (PDF, 115.61 KB)

Ikasleei zuzendutako bono-laguntza

Ikasleei zuzendutako "Bergara Bizi" bonu-laguntza arautzen duen udal ordenantza. (PDF, 147.93 KB)

Kalez kaleko salmenta

Bergarako udalerrian kalez kaleko salmenta arautzen duen ordenantza (PDF, 175.73 KB)

Kioskoak

Kioskoekin lurzoru publikoa okupatzea arautzen duen udal ordenantza (PDF, 125.42 KB)

Kolunbarioak

Kolunbarioaren udal ordenantza (PDF, 112.8 KB)

Lankidetza Gunea

Lankidetza Gunea (cowork gunea) erabiltzeko ordenantza. (PDF, 146.81 KB)

Lokalak etxebizitza bihurtzea

Hiri lurrean dauden behe solairuko lokalak erabileraz aldatzeko jarduketen ordenantza (PDF, 150.16 KB)

Obra materialak bide publikoan

Obrak buru­tze­an edukion­tzi, hesi babestaile, aldamio eta gainon­tze­ko ekipamendu eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arau­tze­ko udal ordenan­tza (PDF, 1.64 MB)

Obra xumeak

Obra xumeak (PDF, 166.64 KB)

Okupazio tasa

Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza (PDF, 261.22 KB)

Ondasun higiezinen gaineko zerga

Ondasun higiezinen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskala (PDF, 285.39 KB)

Preso edo deportatuen familiak, dirulaguntzak

Espetxeetan preso dauden edo deportatuta dauden pertsonen familiakoentzako banakako garraio-laguntzak (PDF, 123.87 KB)

Publizitate ez komertziala

Bide edo leku publikoak komertziala ez den publizitatearekin erabiltzeari buruzko ordenantza (PDF, 120.69 KB)

Taxiak

Ibilgailu arinetako bidaiarien hiri barneko eta hiri arteko zerbitzuen udal Araudia (PDF, 179.16 KB)

Terrazak (mahaiak eta aulkiak)

Bide publikoan terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza (PDF, 221.29 KB)

Trafikoa

Udalerriko hiri trafikoko ordenantza (PDF, 207.46 KB)

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskala (PDF, 229.75 KB)

Udal jabari publikoko obra eta zerbitzu-instalazioak

Udal jabari publikoko obrak, zerbitzuak eta instalazioak arautzeko ordenantza (PDF, 281.83 KB)

Udal Kirol Zerbitzua

Udal Kirol Zerbitzuko araudia (PDF, 219.29 KB)

Udal Plangintzako Aholku Batzordea

Bergarako Udalaren Udal Plangintzako Aholku Batzordea eratzeko eta jarduteko araudia (PDF, 144.3 KB)

Udaltzaingoaren erregelamendua

Bergarako Udaltzaingoaren erregelamendua (PDF, 202.11 KB)

Ur zikinen sarera isurketak

Ur zikinen sarera isurketak egiteko arautegia (PDF, 182.42 KB)

Uraren ziklo osoa

Uraren ziklo osoaren kudeaketa arautzeko ordenantza (PDF, 240.02 KB)

Zabalotegi aretoa

Zabalotegi aretoa erabiltzeko araudia (PDF, 132.86 KB)

Zerbitzu lineak

Zerbitzu lineak zein baldintzatan egin behar diren arautzeko ordenantza (PDF, 112.78 KB)

Zerbitzuengatik prezio publikoak

Zerbitzuak eman edo udal aginpideko jarduera administratiboak burutzeagatiko prezio publikoen ordenantza arautzailea (PDF, 386.74 KB)

Zerbitzuengatik tasak

Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea (PDF, 593.2 KB)