Bergarako Hiri Ordenazioko Plan Orokorra Data:2009 Epe muga: https://www.bergara.eus/eu/Udala/Antolaketa/Hiringintza/plan-orokorra
2023ko ekitalditik aplikatuko den Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga koefizienteak eguneratzea  Data: 2023-04-25 Epe muga: https://www.bergara.eus/sites/default/files/dokumentu-fitxategi/alkatearen_ebazpena_gainbalioa_20230425.pdf
Establezimenduak ixteko gehienezko ordutegia. Data:2023-03-23 Epe muga: https://www.bergara.eus/sites/default/files/dokumentu-fitxategi/3135_001.pdf
Haurren ospakizunak Oxirondo azokan Data:  Epe muga: https://bergara.eus/sites/default/files/albiste-eranskin/txokolataden_araudia.docx
Gizarte larrialdietarako laguntzen (GLL) eta udal gizarte larrialdietarako laguntzen (GLUL) kudeaketarako Bergarako udalaren barne irizpideak  Data: Urtero Epe muga: 2023 : https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2023/05/08/c2303082.pdf
Udaletxean ezkontzak ospatzeko irizpideak Data: 2023-03-23 Epe muga: https://www.bergara.eus/eu/node/3247