Espediente zenbakia: 
2022LAAU0002
Deialdiaren xedea: 

Honako deialdi honen xedea da lehiaketa-oposizio irekiaren sistemaren bidez KIROL INSTALAZIOEN MANTENIMENDUKO OFIZIAL 2 kontratatzea, mugagabeko kontratuarekin hasieran (txandakako kontratu bidez) eta kontratu finkoarekin horren amaieran. Lanpostua sailkapeneko C sailkapen-mailan C2 azpitaldekoa da, eta 2. hizkuntz eskakizuna dagokio, derrigorrezkoa.

Soldatari dagokionean, 9. mailari dagokion soldata-maila jasoko du lanpostuaren balorazioa egin gabe baitago. Balorazioa egin ondoren, horren emaitzaren ondorioak kontratazio lehen egunetik aplikatuko dira.

Lan-kontratua lan-jardun osokoa izango da. Lanegunak eta ordutegia udalak urtean-urtean finkatutakoak izango dira, betiere lanpostuaren izaeraren eta zerbitzuaren premien araberakoak. Halere, zerbitzuaren premiei eta larrialdiei erantzuteko disponibilitatea dute, urtean dagokien garai eta denboraldian txandaka.

Lanpoltsa: 
ez
Deialdia eta oinarriak
Oinarriak
GAOn noiz argitaratua: 
2022-03-29
Eskaera orria: 
Eskaerak aurkezteko azken eguna: 
2022-04-29
Onartu eta baztertuak
Onartutako eta baztertutakoen BEHIN BEHINEKO zerrenda: 
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak
Merituen balorazioa
Behin behineko puntuazioa: 
Behin betiko puntuazioa: 
Deialdiaren egoera: