Aurreko urteetan bezala, 3 -11 eta 12-16 urteko seme-alabak dituzten familientzako formakuntza programa prestatu du Bergarako Udaleko prebentzioa sailak.

Formakuntza programak azken aldian familia egitura eta dinamikan izandako aldaketek seme-alaben heziketarako funtzioa betetzean sortutako zailtasunei erantzun nahi die.

Eskaintzen den formakuntza programaren helburu nagusia, gurasoei estrategia pertsonalak, emozionalak eta hezkuntzakoak bereganatzen laguntzea da, familiako bizikidetasuna errazteko eta gurasotasun-eredu positiboak garatzeko.

Helburu espezifikoak:

 • Aita-amen moduan autoestimua hobetu, hezkuntza-gaitasunaren sentimendua areagotuz.
 • Seme-alaben eta gurasoen emozio eta sentimenduetan eragina duten faktoreak ezagutu.
 • Guraso eta seme-alaben arteko loturak indartu, komunikazioa hobetu eta familiako gatazkak murriztu, entzute-gaitasunak, gatazken irtenbide positiboak eta negoziaziorako eta erabakiak hartzeko gaitasunak garatuz.
 • Garapen pertsonala modu eraginkorrean estimulatu.
 • Jarrera eta diziplina arazoak prebenitzen ikasi.
 • Gurasoentzako erronka suposatzen duten arazoak prebenitzen eta konpontzen ikasi (drogen kontsumoa, eskola porrota, etab.)

Hartzaileak:

Seme-alaben heziketan zailtasunak dituzten familiak: familia-sistemak berak dituen zailtasunengatik (bi guraso daudenean eta horietako batek eragiten ez duenean; guraso bakarreko familiak; dibortzio edo banatze prozesu korapilatsua; bizitzako gertakari estresagarriak bizitzea…); gurasoek erabiltzen dituzten heziketa-ereduengatik; edo seme-alaben hainbat eratako arazoengatik (arazoak eskolako egokitzapenean edo errendimenduan, portaeran; drogen kontsumo goiztiarrak, etab.).

Edukiak:

 • Familiaren egitura: gurasoen hierarkia, azpisistemen arteko aliantza egokiak (aita-amen artean, seme-alaben artean)
 • Komunikazioa: entzute aktiboa, desberdintasuna onartzeko gaitasuna...
 • Gurasotasun positiboa: gurasoek ahaldundu
 • Bizikidetasuna: bikotekideen arteko desberdintasunak egoki kudeatu, seme-alabengan ahalik eta gutxien eragiteko
 • Lotura afektiboa: atxikimendua, lehentasunak, itxaropen zapuztuak, konfiantza galtzea...
 •  Familia ahalduntzea: hutsegite-sentimenduak edo antzekoak gainditzeko oinarri gisa.

 

Taldeak: Talde batean, 3-11 urte bitarteko seme-alabak dituztenak; eta beste batean, 12-16 urte bitarteko seme-alabak dituztenak. Taldeak 6-10 pertsonakoak izango dira.

Egutegia: Urtarrilak 17 eta 31; otsailak 7 eta 28; martxoak 14 eta 28; apirilak 18; maiatzak 2 eta 16; eta ekainak 6. Guztira, 9 saio.

Ordutegia eta lekua: 3-11 urte bitarteko taldea, 15:00-16:30; eta 12-16 urte bitartekoa, 18:00-19:30. Talde biak Irizar jauregiko “Euskaldun berri” gelan.

Izen-ematea: Abenduaren 22ra arte, Gizarte Zerbitzuetan (943.77.91.21 – ongizatea@bergara.eus)