Helburua: 

Antolatutako ekitaldia baimentzea, segurtasuna eta ingurukoen ongizatea errespetatuz; horretarako legezkoak diren baldintzak jakinarazita eta betearazita.
Herritarrek, eta bereziki Bergarako bizilagunek, heren kultur, jai, kirol edota interes orokorreko ekitaldiak antolatu ahal izateko, lurzoru publikoa erabili ahal izatea eta baita Udalak dituen zenbait instalakuntza edota materialak ere.
Hemen jasotakoa ez da aplikagarri izango araudi propioa duten beste ekintzetan (hileta zibilak, terrazak, kontenedoreak, auzoetako jaiak, etab.)

Norentzat: 

Gizarte, kultura, kirol edo interes orokorreko ekitaldiak antolatzea nahi duten pertsona fisiko edo juridikoak.
Bereziki, Bergaran antolatzen diren eta Bergarakoak diren irabazi asmorik gabeko herriko talde, elkarte edo eragileak, eta hezkuntza helburua duten ikastetxeak.

Aurkezteko epea: 

Ekitaldia baino hilabete lehenago.
Materiala eskatzea baino ez denean, hamabost egun lehenago.

Tokiko araubidearen legeriak xedatzen duen esparruan, Erregelamendu Organiko honen xedea da Bergarako Udalaren antolaketa eta jarduketa arautzea, eta baita Udalbatzako kideek indarreko legediaren ondorioz dituzten eskubide eta betebeharrak artikulatzeaz gain, herritarrek informazioa jasotzeko eta parte hartzeko dituzten eskubideak artikulatzea ere.

Orriak