KALE-GARBIKETAKO 5 PEOI ESPEZIALISTA KONTRATATZEKO DEIALDIA

2016ko urtarrilaren 14an egindako azterketa teorikoan izangaiek lortutako behin behineko emaitzak honako hauek dira:

Emaitzen aurka erreklamazioak aurkezteko epea URTARRILAREN  22ra  arte izango da.

Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka Gorako Errekurtsoa jarri daiteke Alkate andrearen aurrean.

Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

 

HURRENGO PROBA

Hurrengo ariketa ESKATUTAKO 1. HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA EGIAZTATZEKO EUSKARAKO PROBAK IZANGO DIRA, ETA IVAP-EK OTSAILAREN LEHEN HAMABOSTALDIRAKO BIZKAIAN EGINDAKO DEIALDIAN EGINGO DIRA.

Egun eta ordu zehatzak UDALAREN IRAGARKI-TAULAN ETA UDALAREN WEB-ORRIAN argitaratuko dira, behin IVAPek Udalari jakinarazitakoan (urtarrilaren azken astean zehar).

 

Arloa: