IRAGARKIA:

Bergarako udalak behor bat du salmentan eta 2016ko apirilaren 26an, 13:00etan, bukatuko da eskaintzak aurkezteko epea. Eskaintza ekonomiko altuena egiten duenari egingo zaio adjudikazioa. Eskaintza egiteko ezinbestekoa da udalerrian erroldatuta egotea edo lurrak (alokairuan edo jabetzan) izatea.

Baldintzen plegua interesatuen eskura dago Idazkaritzan eta hemen.

 

Bergara, 2016ko apirilaren 19a

Alkateak

Arloa: