Aldi baterako gizarte teknikaria. Lehen ariketarako deialdia

Aldi baterako gizarte teknikaria kontratatzeko deialdiaren barruan, jakitera ematen da lehenengo ariketako bi frogak (teorikoa eta praktikoa) egun berean eta jarraian egingo direla. Behean aipatutako toki eta egunean:

 

-           Tokia : Bergarako UNED-en egoitzan. San Martin de Agirre plaza.

-           Eguna: 2015/01/22.

-           Ordua: 09:00etatik aurrera. 

 

Bergara, 2015eko urtarrilaren 14a.

Obra eta Zerbitzuetako burua. Azaroaren 27an egindako bigarren frogaren puntuazioaren egokitzea

OBRA ETA ZERBITZUEN BURU PLAZA BETETZEKO DEIALDIA

2014ko azaroaren 27an egindako bigarren frogaren  behin-behineko emaitzak argitaratu ondoren, azterketaren aurkako erreklamazioak

jaso dira udal honetan.

 Erreklamazioak aztertu eta  erreklamazio idatzian jasotako hainbat  bidezkoak direla eta ontzat eman ditu epaimahaiak eta horren eraginez

behin behineko emaitzak aldatu egiten dira.

Alde baterako gizarte teknikaria. Onartutako eta baztertutako izengaiak

JAKINARAZTEN DA 2014ko abenduaren 11n Alkate andreak hurrengo dekretu hau eman duela:

 

“Bergarako Udalak Gizarte Teknikari bat, aldi baterako kontratuarekin,  kontratatzeko deialdia egin du eta eskaerak aurkezteko epea amaitu denez,

aurkeztutako instantzia eta dokumentazioa azterturik,E R A B A K I  D U T

 

LEHENA: Onartutako eta baztertutakoen izangaien behin-behineko zerrenda hau onartzea:

 

Helburua: 

Helburua da herritar, erakunde eta beste administrazio publikoek udaleko departamentu, organo eta zerbitzuei aurkeztutako idatzi eta jakinarazpen guztiak jasotzea, erregistratzea eta dagokion organo edo zerbitzura bideratzea. Dagokion idatzia aurkeztutakoan, bertan zigilua jarri eta erregistroko zenbakia eta data adierazten dira. Interesatuak idatziaren kopia jaso dezake, aurkeztu izanaren agiri-balioa baitu.

Norentzat: 

Udaleko edozein arlori eskabide edo idatziren bat zuzendu nahi dioten guztientzat (pertsona fisiko zein juridikoak)

Aurkezteko epea: 

Edozein momentutan. Dena den, prozeduraren arabera zehaztuta egon daiteke.

Obra eta zerbitzuetarako aldi baterako langilezaina. Froga teorikoaren emaitzak

OBRA ETA ZERBITZUETAKO BRIGADARAKO, ALDI BATERAKO, ETA TXANDAKAKO KONTRATUAREKIN OBRETAKO LANGILEZAINA

KONTRATATZEKO DEIALDIA

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL CON CONTRATO DE RELEVO, DE UN/A CAPATAZ DE OBRAS PARA LA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS.

 

 

Bandoa. Sokamuturra irailaren 16an

BANDO

Irailaren 16an goizeko 9:00etatik eta 10:30ak arte Sokamuturra ikuskizuna izango da Barrenkale kalean, San Martin plaza eta Munibe plazan.

Ikuskizun hau arautzen duen 2008ko azaroaren 11ko 183 Aginduak jasotakoari jarraituz jakinarazten da bertan ezin izango dutela parte hartu

- 16 urtetik beherakoak direnak.

- Alkohola edo beste drogaren bat hartu izanaren agiriak dutenak ezta osasun mentala galduta dutena.

Helburua: 

Matxiategiko hilerriko udal kolunbarioen emakida.

Erraustutako hilotzaren edo gorpuzkinen errauts-kutxatila gordetzeko lekuari esaten zaio kolunbario.

Norentzat: 

Kolunbario batean erraustutako hilotzaren edo gorpuzkiaren errauts-kutxatila gorde nahi dutenen pertsona fisikoentzat.

Udalerrian bizi zirenen errautsak dituzten kutxatilak bakarrik onartuko dira, hau da, hiltzean udal-erroldan izena emanda zutenenak. Dena den, herritarren beharrei erantzuteko nahikoa toki izanez gero, herrian jaio baina hiltzean bertan bizi ez zirenen errautsak ere gorde ahal izango dira, aurretik eskaria egin eta Udalak onartu ondoren.

Aurkezteko epea: 

Mugagabea

Peoi espezialista 2 frogarako deialdia

OBRA ETA ZERBITZUETAKO BRIGADARAKO, ALDI BATERAKO, ETA TXANDAKAKO KONTRATUAREKIN OBRETAKO PEOI ESPEZIALISTA
KONTRATATZEKO DEIALDIA


2014ko uztailaren 24an egingo den froga praktikoan behean aipatzen diren izangaiak Labegaraietako kiroldegiko sarrera aurrean egon beharko dira adierazten den ordurako:
    

IZEN ABIZENAK                                                        ORDUA/HORA

Orriak