Merkatu eta Merkatu Txikia. 2014ko 4. hiruhileroko tasen kobrantza

 

 

 

UDAL DIRU-BILKETA

 

 

KOBRANTZA IRAGARKIA

 

Bergarako udalerriko zergapekooi jakinarazten dizuegu Merkatu eta Merkatu Txikia tasen 2014ko laugarren hiruhileko erreziboak ordaintzeko  epea, lekuak eta medioak ondokoak direla:

 

Epea:

Ø  2014ko abenduaren  17tik  2015eko otsailaren 17ra

 

Lekuak eta medioak:

Zabor, Estolderia eta Uraren tasen 2014ko hirugarren hiruhileko erreziboak ordaintzeko epea abenduaren 11ean bukatzen da

Urriaren 11tik abenduaren 11ra izango da borondatezko diru-sarrera egiteko epea.

Bergarako udalerriko zergapekoei jakinarazten zaie, Zabor, Estolderia eta Uraren tasen 2014ko hirugarren hiruhileko erreziboak ordaintzeko epea urriaren 11tik abenduaren 11ra izango dela.

Helbideratutako erreziboak, baimendutako finantza erakundeetan eta zergapekoak agindutako kontu korrontean zordunduko ditugu 2014ko abenduaren 11ean.

Helburua: 

Helburua da norberari dagozkion ordainagiriak borondatezko aldian banku-kontu baten bidez kobratzeko eskatzea udalari.

Helbideratzea aldatu egin daiteke, edo ezeztatu.

Zerga ezberdinetarako helbideratze ezberdinak erabil daitezke. Eskaerak ez du denbora-mugarik, hau da, indarrean egongo da kontrakoa adierazi bitartean; beraz, ez dago berritu beharrik.

Helbideratzea indarrean sartuko da eskaria egiten den unetik aurrera, betiere borondatezko epealdia amaitu baino hamar egun lehenago egiten bada.

Borondatezko epealdia amaituta badago, aginduak hurrengo zergaldian izango du eragina.
Eskabidean erreziboa helbideratuko den kontuaren 24 digituak jarri behar dira.

Norentzat: 

Edozein zergadun edo haren legezko ordezkaria.

Aurkezteko epea: 

Edozein unetan.

Uneko zergaldiko borondatez ordaintzeko epea bukatu baino hamar egun lehenagora arte eska daiteke. Data horretatik aurrera jasotzen diren eskariek hurrengo zergaldirako balioa izango dute.

Merkatu eta Merkatu Txikia tasa. 3. hiruhilabetekoa

 

UDAL DIRU-BILKETA KOBRANTZA IRAGARKIA

Bergarako udalerriko zergapekooi jakinarazten dizuegu Merkatu eta Merkatu Txikia tasen 2014ko hirugarren hiruhileko erreziboak ordaintzeko epea, lekuak eta medioak ondokoak direla:

Epea: 2014ko irailaren 12tik 2014ko azaroaren 12ra

Lekuak eta medioak: 

               Helbideratutako erreziboak, baimendutako finantza erakundeetan eta zergapekoak agindutako kontu korrontean zordunduko dira 2014ko azaroaren 12an.

Diru-bilketa Zerbitzuak zuzenketa egin du kutxazain automatikoen tasa ordaintzeko epeen inguruan

Kutxazain automatikoak lurzoru publikoa okupatzeagatik ordaindu beharreko tasaren 2104ko epea maiatzaren 16tik uztailaren 16a bitartekoa izango da.

Erreziboak helbideratuta dituztenei uztailaren 16an zordunduko zaizkie tasa, baimendutako finantza erakunde eta kontu korrontean.

Merkatu eta Merkatu txikiko tasen 2014ko lehen hiruhileko erreziboak ordaintzeko epea, lekuak eta medioak

Merkatu eta Merkatu txikiko tasen 2014ko lehen hiruhileko erreziboak 2014ko martxoaren 14tik 2014ko maiatzaren 14ra bitartean ordaindu beharko dira. Hauek dira lekuak eta bitartekoak:

Helbideratutako erreziboak baimendutako finantza erakundeetan eta zergapekoak agindutako kontu korrontean zordunduko dira 2014ko maiatzaren 14an.

Helbideratu gabeko erreziboak, ostera, zergapekoak adierazitako zerga-helbideetara bidaliko dira, eta ondoko moduetako batean egingo da ordainketa:

Orriak