2013ko ekitaldiari dagokion Aurrekontu Orokorra jende aurrean agerian egoteko arauzko epea igaro eta, inolako erreklamazio edo oharpenik aurkeztu ez denez, aipatutako Aurrekontua behin-betirako onartu da.

Udal Entitateen Aurrekontuei buruz indarrean dagoen arautegiari jarraituz, aipatu Aurrekontu Orokorra Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da kapituluka laburturik.

Orriak