Bergarako Udalak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.

Ordenantza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.

A epigrafea: Zabor bilketa eta ezeztapen zerbitzua.

B epigrafea: Estolderia zerbitzua

Eranskineko tarifetan adierazten diren zerbitzuak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak ezarri eta exijitzen dira Ordenantza honetako arauen arabera, haiek parte direlarik. Ordenantza udal barruti osoan aplikatuko da.

A epigrafea: Haur dinamizazio zerbitzua

B epigrafea: Turismo Bulegoko bisita gidatuak

C epigrafea: Bergara Pass bonoa

D epigrafea: Laboratorium Museoa

 

Orriak