Udalak 2007an eginiko Irisgarritasun Planaren moldaketa da honakoa. Irisgarritasun Planaren 2. aldaketak2007ko Irisgarritasun Planaren egitura berbera du eta bost bolumen nagusitan banatzen da. Hala ere, dokumentua ulerterrazagoa izateko zortzi liburutan zatitu da.

Aurkibide Orokorra

1 LIBURUA. 1 eta 2 Bolumenak

2 LIBURUA. 3 Bolumena: Bide Publikoaren Jarduketa Plana (I)

3 LIBURUA. 3 Bolumena: Bide Publikoaren Jarduketa Plana (II)

4 LIBURUA.  3 Bolumena: Bide Publikoaren Jarduketa Plana (III)

5 LIBURUA.  3 Bolumena: Bide Publikoaren Jarduketa Plana (IV)

6 LIBURUA.  3 Bolumena: Bide Publikoaren Jarduketa Plana (V)

7 LIBURUA. 4 Bolumena: Udal eraikinen Jarduketa Plana

8 LIBURUA. 5 Bolumena: Garraioaren Jarduketa Plana

ERANSKINAK: 3. Bolumenari dagozkion plano orokorrak

 

 

Arloa: