2 ELEKTRIKARI OFIZIALEN LANPOSTUAK BETETZEKO DEIALDIA

 

 

 

2014ko abenduaren 12an egindako froga praktikoaren bigarren ariketan izangaiek lortutako behin behineko emaitzak honako hauek dira:

 

 

 

 

 

 

 

 

NAN

EMAITZA

EMAITZA TOTALA PRAKTIKOA

 

72564513L

8,00

14,3

15399140L

7,50

13,9

 

     

Emaitzen aurka erreklamazioak aurkezteko epea abenduaren 17ra arte izango da.

 

Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka “Altzada errekurtsoa” jarri daiteke Alkate andrearen aurrean.

 

Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

 

Hurrengo ariketa, psikoteknikoa, noiz egingo den izangaiei jakinaraziko zaie  udaleko iragarki taulan jarriko den oharraren bidez.

.

 

Bergaran, 2014ko abenduaren 12an.

PAIMAHAIAREN IDAZKARIAK

Arloa: