Helburua: 

Baimena ematea Bergarako Udalari zirkulazio-baimen eta gidabaimenen helbide-aldaketa bere izenean tramitatu dezan Gipuzkoako Trafiko Buruzagitzan.

Gogorarazten da herritarraren betebeharra dela Trafikoko Zuzendaritza Orokorrari helbide-aldaketaren berri ematea, gidabaimenaren datuak edo/eta ibilgailuaren zirkulazio-baimenaren datuak eguneratzeko (Gidarien Erregelamendu Orokorra  onartzen duen 818/2009 Errege Dekretuaren 10. artikulua: Datuen aldaketa; eta 6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, zeinen bidez onartu zen Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bategina, 60. artikulua: helbidea eta bide-helbide elektronikoa).

Norentzat: 

Bergaran erroldatuta egon eta Bergarako udalari bere gidabaimeneko edota bere ibilgailuaren zirkulazio-baimeneko helbidea aldatzeko baimena ematen dioten pertsona fisikoak.

Helburua: 

4. kategorian sartzen diren armak edukitzeko udal baimena lortzea.

Norentzat: 

14 urtetik gora izan eta aipatzen diren arma bat eskuratu duten herritarrentzat, betiere honako baldintzak betetzen badituzte:

  • Bergaran erroldatua izatea
  • 14 urte baino gehiago izatea (18 urte baino gutxiagokoek guraso agintedunaren edo tutoreen baimena behar dute)
  • Baldintza fisiko edo psikikoengatik galarazitakoek ezin izango dute armarik eduki edo erabili, inola ere ez.
  • Baldintzak eta arautegia onartzea.

Txartelak horretarako prestatuak dauden lekuetan erabiltzeko eta eramateko bakarrik balio du.

Aurkezteko epea: 

Mugagabea

Helburua: 

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak eduki, paseatu edo gidatzeko lizentzia ematea edo berritzea; eta animaliak erregistratzea. Bi tramite dira, baina banaka edo batera egin daitezke.
Lizentzia bost urtetik bost urtera berritu behar da.

Norentzat: 

Bergaran bizi diren 18 urtetik gorako herritarrentzat.

Aurkezteko epea: 

Edozein unetan.

Baina, hala ere, honako epe hauek kontuan hartu behar dira:

- Behin lizentzia eskuratuta, hamabost egun dituzu txipa jartzeko eta Arriskutsuak Izan Daitezkeen Animalien Erregistroan izena emateko eskatzeko.

- Txipa hilabete bat bete aurretik jarri behar zaio animaliari, edo eskuratu zenuenetik hilabete bat iragan aurretik. Baina hori egiteko, aurrez lizentzia eduki behar duzu

Orriak