Helburua: 

Bergarako herrian, aparkaleku mugatu moduan seinaleztatutako guneetan aparkatzeko eskubidea aitortuta duten guneko biztanleei baimenaren adierazgarria den txartela ematea, baldin eta udal ordenantzan zehazten diren kaleetan erregistratuta dauden ibilgailuen jabeak badira eta ibilgailuen helbide berean erroldatuta badaude.

Halaber, gune horietan jarduera ekonomikoa dutenei, baldin eta ibilgailua jardueraren izenean badago eta hori ere helbide berean erroldatuta dagoenean.

Txartel honek ez du balio ondorengo aparkaleku hauetan:

- San Martin Agirre plaza

- Ibargarai 3 (lurpeko aparkalekua)

- Oxirondo plaza

Norentzat: 

Bergarako TAO gunean helbideratuta  dauden biztanleentzat.

Aurkezteko epea: 

Mugagabea.

Bergarako Udaltzaingoak eta Ertzaintzak ikerketa ireki dute adin txikiko batengana ustez era susmagarrian hurbildu zen gizon baten inguruan

  • Atzo, abenduak 19, arratsaldeko 14.45 aldean, kalean zela gizon bat hurbildu omen zitzaion adin txikiko neskatoari.
  • Neskatoaren neba oihuka hastean alde egin zuen gizonak

Bergarako herrian ibiak antolatzea du xedetzat ordenantza honek, baita ere ibi-baimenak emateko eskakizunak, baimenen indarraldia eta iraupena arautzea.
Ondorio horietarako, espazio publikoaren erretserba oro joko  da ibitzat, ibilgailuak ibia duten eraikinetan sartzea eta haietatik irtetea beste helbururik ez duena

Bergarako udalerriko hiri bideetan trafiko arloan egiten diren arau-hausteak arautuko ditu udal ordenantza honek, baina betiere ondorengo araudi-xedapen hauek kaltetu gabe: uztailaren 25eko 18/1989 Oinarrien Legea (Motoredun Ibilgailuen Trafiko eta Zirkulazio nahiz eta Bide Segurtasuneko Oinarriei buruzko Legea); martxoaren 2ko 339/1990 Errege Dekretu Legegilea (Motoredun Ibilgailuen Trafiko eta Zirkulazio nahiz Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu zuen Errege Dekretu Legegilea) azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatua; azaroko 21eko 1428/2003 Errege Dekretua (Motoredun

Ordenantza honek, xedez, arautu egiten du ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku-txartela emateko prozedura eta hura erabiltzeko eta funtzionatzeko baldintzak.

Era berean, ordenantza honek arautu egiten du, ezintasunak eta mugikortasun murriztua duten pertsonen inguruan, horiek gidatutako edo garraiatzeko ibilgailuen aparkaleku-erreserba bereziak sortu eta emateko prozedura, eta aparkalekuok erabiltzeko eta funtzionatzeko baldintzak.

Ordenantza honek arautu nahi du era guztietako animalien edukitzea, konpainiakoak nahiz bestelakoak, animalien eta pertsonen arteko elkarbizitza antolatuz, hartara gerta daitezkeen osasunerako arriskuak, lasaitasuna, osasuna eta pertsona zein ondasunen segurtasuna zaintzeko.

Era berean, honako arlo hauetan animaliekin izan beharreko gutxienezko arreta arautzen du: Tratua, garbitasuna eta elikadura, animalien babesa, erakusketa eta garraioa, eta animalien eta pertsonen arteko elkarbizitza.

Traste zaharrak asteartetan, arratsaldeko 20.00etatik gaueko 22.00ak bitartean, zabor edukiontzien ondoan atera behar dira. Asteartea jaieguna denean hurrengo astera arte itxoin behar da.

Orriak