Etxebizitzetarako gas sarrerak

Etxebizitzetarako gas sarrerak bete behar dituzten baldintzen Ordenantza arautzailea (PDF, 112.21 KB)

Fatxadak, dirulaguntzak

Fatxadak konpontzeko dirulaguntzak arautzen dituen ordenantza (PDF, 118.07 KB)

Lokalak etxebizitza bihurtzea

Hiri lurrean dauden behe solairuko lokalak erabileraz aldatzeko jarduketen ordenantza (PDF, 150.16 KB)

Obra materialak bide publikoan

Obrak buru­tze­an edukion­tzi, hesi babestaile, aldamio eta gainon­tze­ko ekipamendu eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arau­tze­ko udal ordenan­tza (PDF, 1.64 MB)

Obra xumeak

Obra xumeak (PDF, 166.64 KB)

Udal jabari publikoko obra eta zerbitzu-instalazioak

Udal jabari publikoko obrak, zerbitzuak eta instalazioak arautzeko ordenantza (PDF, 281.83 KB)

Ur zikinen sarera isurketak

Ur zikinen sarera isurketak egiteko arautegia (PDF, 182.42 KB)

Zerbitzu lineak

Zerbitzu lineak zein baldintzatan egin behar diren arautzeko ordenantza (PDF, 112.78 KB)