Deba ibaiaren eta erreken ur-kalitatea Bergaran

Europako Uraren Esparru Zuzentarauak uraren kalitatea ingurumenaren ikuspegitik heltzen du, eta ekosistema orekatu bat eusteko zein kalitate helburu zehatz batzuk betetzeko (kalitate ekologikoa) behar diren baldintzak bezala definitzen du.

Uren kalitatea ezinbesteko aldagaia da ur-ingurunea deskribatzeko, bai ingurumenaren ikuspegitik, baita plangintza eta kudeaketa hidrologikoaren ikuspegitik ere; izan ere, urak ekosistemak mantentzeko eta erabilera desberdinak eusteko duen gaitasuna neurtzen du.

Orriak