Azaldutako guztia ikusita, honakoa ondoriozta dezakegu: gaur egun indarrean dauden Planeamenduko Arau Subsidiarioak berrikusteari nahitaez ekin behar zion Bergarako Udalak. Nahitaez berrikusi behar hori honengatik da: alde batetik, Arauak behin betiko onartu zirenetik aurrera eman diren eta goragoko arau-maila duten Lege eta Dekretuek horrela ezartzen dutelako; eta bestetik, Arauetako indarreko dokumentuan aurreikusitakoaren agortze-mailak horretara behartzen duelako.