Arrasate-Bergarako (Debagoieneko) Lurraldearen Zatiko Planak, 5. artikuluko 2. puntuan, LZP plana interpretatzeko honako irizpide hauek jasotzen ditu:

“5 eta 6 zenbakietako “Planoak” eta “Antolamendu Arauak” dokumentuak arauzkoak eta lotesleak dira. Haatik, jardunen kokapen fisikoa erreferentziazkoa baino ez da –udalplangintzak edo sektoreko plangintzak ezarriko du zehatz-mehatz proposamen bakoitzaren kokapena–. [...] Planaren gainerako dokumentuak orientatzaileak eta osagarriak izango dira, oso baliagarriak lurraldearen zatiko planaren osotasuna egoki ulertzeko.”

Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra indarreko LZP planari egokituta dago, eta are gehiago dokumentuaren honako proposamenei: