Aurreko puntuetan zehaztu dira udalerriak Komunitate-Ekipamenduetarako dituen lurzoru-beharrak, ekipamendu-mota bakoitzaren gaur egungo egoera eta etorkizunerako beharrak finkatuz.

Beste ekipamendu eta zerbitzu batzuk, berriz, gaur egun eskualde-mailan ematen dira, hala nola zabor-bilketaren zerbitzua, suhiltzaileak, eta hondakin geldoen zabortegia; eta guzti horien instalazioek ahalmen nahikoa dutenez, ez dago udal-mailan lurzoru-erreserba berririk egin beharrik.