Azaldu den bezala, jarduera ekonomikoetako erabilerak honako eremuetan kokatu dira: hiri-lurzoruan, berez eraikuntzaren bidez finkatuta dauden areetan; eta lurzoru urbanizagarrian, aurreikusitako jarduera-kokapen berriak hartzen dituzten sektoreetan. Hona hemen jarduera ekonomikoetako erabilerak hartzen dituzten area eta sektoreak: