112. artikulua.- Erabilera zehatzeko helbururik gabeko lurzoru urbanizaezina

Kategoria honetan sartzen dira balio gutxieneko larreak eta sastrakadiak, eta kalitate zein ekoizpen murritza duten lurzoruetako nekazaritza-guneak. Horretaz gain, ekologia, paisaia edo zientzia zein kultura aldetik ere, ez dute aipatzeko moduko baliorik. Bergaran, ez da mugarritu kategoria horretako gunerik.

 

Hirigintza