Lurraldearen egitura organikoa Sistema Orokorren bitartez eratzen da. Aurreko puntuetan azaldu dugun antolamendu-eredua hirigunerako proposatutakoa denez, hasteko, hirigunearen beraren egituran eta antolamenduan eragin zuzenagoa duten Ekipamenduen zein Dotazioen Sistema Orokorrak azalduko ditugu. Eta ondoren, landa-inguruetan jarritako edo jarri beharreko Sistema Orokorrak izango ditugu hizpide.

Hirigintza